جاروبرقی بوش یکی از بهترین جاروبرقی‌های موجود در بازار است. جدیدترین جارو برقی بوش را در ساکو کالا مشاهده کرده، انلاین خرید کرده و سریع تحویل بگیرید.

جاروبرقی بوش 10 محصول وجود دارد.

جارو برقی 1800 وات  بوش BSGL5PRO3

جارو برقی 1800 وات بوش BSGL5PRO3

فن آوری عملکرد بوش برای تمیز کردن برجسته با مصرف کم انرژی این جاروبرقی دارای میزان صدای بسیار کم می باشد که در هر زمانی بدون اذیت کردن افراد به تمیز کردن بپردازید و دارای کیسه شستشو می باشد .
4,100,000 تومان
جارو برقی 1800 وات  بوش BSGL5PRO4

جارو برقی 1800 وات بوش BSGL5PRO4

فن آوری عملکرد بوش برای تمیز کردن برجسته با مصرف کم انرژی این جاروبرقی دارای میزان صدای بسیار کم می باشد که در هر زمانی بدون اذیت کردن افراد به تمیز کردن بپردازید و دارای کیسه شستشو می باشد .
0 تومان
جارو برقی 700 وات  بوش BSGL5PRO5

جارو برقی 700 وات بوش BSGL5PRO5

فن آوری عملکرد بوش برای تمیز کردن برجسته با مصرف کم انرژی این جاروبرقی دارای میزان صدای بسیار کم می باشد که در هر زمانی بدون اذیت کردن افراد به تمیز کردن بپردازید و دارای کیسه شستشو می باشد .
3,500,000 تومان
جارو برقی 2000 وات  بوش BGL82030

جارو برقی 2000 وات بوش BGL82030

فن آوری عملکرد بوش برای تمیز کردن برجسته با مصرف کم انرژی این جاروبرقی دارای میزان صدای بسیار کم می باشد که در هر زمانی بدون اذیت کردن افراد به تمیز کردن بپردازید و دارای کیسه شستشو می باشد .
3,500,000 تومان
جارو برقی 1700 وات  بوش BGL81800

جارو برقی 1700 وات بوش BGL81800

فن آوری عملکرد بوش برای تمیز کردن برجسته با مصرف کم انرژی این جاروبرقی دارای میزان صدای بسیار کم می باشد که در هر زمانی بدون اذیت کردن افراد به تمیز کردن بپردازید و دارای کیسه شستشو می باشد .
0 تومان
جارو برقی 2500 وات  بوش BSGL52531

جارو برقی 2500 وات بوش BSGL52531

فن آوری عملکرد بوش برای تمیز کردن برجسته با مصرف کم انرژی این جاروبرقی دارای میزان صدای بسیار کم می باشد که در هر زمانی بدون اذیت کردن افراد به تمیز کردن بپردازید و دارای کیسه شستشو می باشد .
3,150,000 تومان
جارو برقی 2200وات  بوش BGL72234

جارو برقی 2200 وات بوش BGL72234

فن آوری عملکرد بوش برای تمیز کردن برجسته با مصرف کم انرژی این جاروبرقی دارای میزان صدای بسیار کم می باشد که در هر زمانی بدون اذیت کردن افراد به تمیز کردن بپردازید و دارای کیسه شستشو می باشد .
3,450,000 تومان
جارو برقی 2500وات  بوش BGL3A209

جارو برقی 2500 وات بوش BGL3A209

فن آوری عملکرد بوش برای تمیز کردن برجسته با مصرف کم انرژی این جاروبرقی دارای میزان صدای بسیار کم می باشد که در هر زمانی بدون اذیت کردن افراد به تمیز کردن بپردازید و دارای کیسه شستشو می باشد .
3,180,000 تومان
جارو برقی 2200وات  بوش BGL72294

جارو برقی 2200 وات بوش BGL72294

فن آوری عملکرد بوش برای تمیز کردن برجسته با مصرف کم انرژی این جاروبرقی دارای میزان صدای بسیار کم می باشد که در هر زمانی بدون اذیت کردن افراد به تمیز کردن بپردازید و دارای کیسه شستشو می باشد .
4,060,000 تومان